Abecední rejstřík HTML tagů

Tag Význam Párový
<!-- --> poznámka ano
!doctype specifikace DTD ne
a odkaz, hyperlink, kotva ano
abbr ustálený výraz ano
acronym zkratka ano
address adresa ano
applet Java aplet ano
area oblast v klikací mapě ne
b tučné písmo ano
base základ odkazů ne
basefont základní font ne
bgsound zvuk na pozadí ano
big zvětšení písma ano
blink blikání písma ano
blockquote citace, odsazení ano
body tělo stránky + definice pozadí ano
br řádkový zlom ne
button tlačítko ano
caption hlavička tabulky ano
center vycentrování ano
cite citace ano
code výpis kódu ano
col ovlivnění sloupce tabulky ne
colgroup skupina sloupců tabulky ne
dd definice termínu ano
del smazaný obsah ano
dfn nově použitý termín ano
dir zvláštní druh seznamu ano
div oddíl ano
dl seznam definic ano
dt definovaný termín ano
em zvýraznění (kurzíva) ano
embed objekt s plužinou asi
fieldset skupina polí ano
font písmo ano
form formulář ano
frame rám ne
frameset skupina rámů ano
h1 nadpis 1. úrovně ano
h2 nadpis 2 úrovně ano
h3 nadpis 3. úrovně ano
h4 nadpis 4. úrovně ano
h5 nadpis 5. úrovně ano
h6 nadpis 6. úrovně ano
head hlavička stránky ano
hr vodorovná čára ne
html začátek HTML dokumentu ano
i kurzíva ano
iframe vložený rám ano
img obrázek ne
input vstupní pole ne
ins přidaný text ano
kbd vstup z klávesnice ano
label popis pole ano
layer hladina, vrstva ano
legend popis pole ano
li položka seznamu nepovinně
link nezobrazovaný odkaz ano
map klikací mapa ano
marquee běžící text ano
menu typ seznamu ano
meta informace o dokumentu ne
multicol sloupcová úprava ano
nobr nezalamovat obsah ano
noembed alternativa k embed ano
noframes alternativa rámů ano
noscript alternativa ke skriptu ano
object objekt ano
ol číslovaný seznam ano
optgroup skupina voleb ano
option volba ne
p odstavec nepovinně
param parametry objektu ne
pre předformátovaný text ano
q citace ano
s přeškrtnutý text ano
samp ukázka výstupu ano
script skript, program ano
select výběrové pole ano
small zmenšení textu ano
spacer prázdné místo ne
span úsek textu ano
strike přeškrtnutý text ano
strong zvýraznění (tučně) ano
style zápis CSS stylu ano
sub dolní index ano
sup horní index ano
table tabulka ano
tbody tělo tabulky ano
td buňka tabulky nepovinně
textarea velké vstupní pole ano
tfoot patička tabulky ano
th hlavičková buňka tabulky nepovinně
thead hlavička tabulky ano
title titulek stránky ano
tr řádek tabulky nepovinně
tt teletype ano
u podtržení textu ano
ul odrážkový seznam ano
var formátování proměnné ano

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.