Objekt document

Objekt document je nejdůležitějším objektem, ke kterému JavaScript přistupuje. Document v sobě obsahuje všechno, co je nějakým způsobem spojeno s aktuální stránkou.

Přes objekt document se přistupuje k obrázkům, formulářům, odkazům, k barvám atd. V Internet Exploreru lze dokonce pomocí objektu document.all přistoupit ke každému prvku na stránce. Podobně v Netscape 6 a v Mozille (a v IE od páté verze) funguje metoda document.getElementById().

Proč přistupovat k objektům dokumentu?

Zjednodušeně řečeno aby se mohly měnit. Například lze zaměnit obrázek, dá se změnit hodnota v políčku formuláře, spustit hudba, dají se měnit barvy dokumentu atd. To vše v reakci na uživatelské události nebo ještě při načítání stránky.

V praxi není důležité, že to jsou všechno operace na objektu document. Projevuje se to jenom zápisem, který vždy začíná "document. ...". (Z čistě teoretického hlediska může začínat i "window.document. ...", protože document je podobjektem objektu window, který se v zápisu může vynechávat).

Prvky dokumentu

K jednotlivým prvkům na stránce se dá přistupovat pomocí následujících objektů:

zápis význam využití podpora od
document.images Obrázky Dá se měnit src (adresa) obrázků NN 3, IE 4
document.forms Formuláře Obsahují prvky, které se dají měnit všude
document.applets Aplety a objekty <object>, <embed> Moc se to nepoužívá, ale dá tím ovládat vnitřek objektů (např. zastavit přehrávání) NN3, IE 4
document.links Odkazy a propojení Neznám využití všude
document.anchors Kotvy <a name=něco> Neznám využití všude

Tyto objekty fungují ve všech prohlížečích, další jsou omezené jenom na některé.

Internet Explorer 4 +

zápis význam využití podpora od
document.all Všechny prvky Fantastické možnosti rozhýbání stránek a změny obsahu v Internet Exploreru IE 4, Netscape ani Opera nepodporuje
document.frames Prvky <iframe> Dá se tak maximálně měnit adresa vnořeného dokumentu IE 3, NN 6
document.styleSheets Stylopisy Možnost změny stylu IE 4
document.scripts Skripty Neznám využití IE 4
document.selection Uživatelský výběr ?? IE 4

Metody moderních prohlížečů

K jednotlivým prvkům stránky se dá přistupovat i více způsoby. Z nich nejzajímavější je metoda document.getElementById(). Dokáže zpřístupnit skriptu libovolný prvek na stránce, který má nastavené id="řetězec". Další podobné metody pro zpřístupnění prvků vždy začínají getElementBy, případně getElementsBy, to když se místo jednoho prvku najde celé pole. Kupříkladu prvek body lze najít zápisem

telo = document.getElementsByTagName("body")[0]

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.