Objekt window.event

Události myši - Události klávesnice - Vlastnosti události

Události jsou zde popsané tak, jak fungují v Inerfernet Exploreru 4 a vyšším.

Události myši

event.button

Vrací součet čísel stisknutých myších tlačítek (1 je levé, 2 pravé, 4 prostřední). Funguje v IE 4+ , Netscape nevim. 

event.clientX, event.clientY

Vrací polohu myši vzhledem k levému hornímu rohu okna dokumentu. Funguje v IE 4+ , Netscape nevim. 

event.screenX, event.screenY

Vrací polohu myši vzhledem k levému hornímu rohu obrazovky. Funguje v IE 4+ a NN 4 +

event.offsetX, event.offsetY

Souřadnice myši vzhledem k pozicovanému objektu (vrstvě). Co přesně lze chápat jako pozicovaný objekt, může být závislé na konkrétním prohlížeči. Funguje v IE 4+ , Netscape nevim. 

Události klávesnice

event.altKey, event.ctrlKey, event.shiftKey

Vracejí true / false (pravda nebo nepravda) podle toho, jestli je stisknutý alt, control a shift. 

event.keyCode

Vrací ascii kód stisknuté klávesy.

Vlastnosti události

event.type

Vrací typ události, která nastala. Hodnotami mohou být ta slova, která se používají pro vázání událostí, ale bez "on". 

Např. při kliknutí vrací event.type hodnotu "click", protože vazba se zapisuje "onClick". Takže další hodnoty mohou být třeba "dblClick", "mouseOver" apod.

event.returnValue 

Pokud chcete změnit předdefinované chování události, nastavte event.returnValue = false. Klasicky se to dělá u odkazu, když nechci, aby fungoval jako odkaz, nebo u formuláře, když chci aby se při chybě neodesílal. 

V praxi se této vlastnosti využívá trochu jinak -- přiřazením hodnotě html atributu: 

<a onclick="return false;" href="kamkoliv">Nezaklikneš!</a>

Příklad zrušení události.

event.cancelBubble

Událost normálně probublává dokumentem, takže když se třeba klikne na odkaz, tak dostane onClick ten odkaz, pak dostane onClick odstavec a pak body. Toto probublávání se dá zrušit nastavením

event.cancelBubble = true;

protože normálně je false.

event.srcElement a spol.

Vrací prvek, na němž událost nastala. Asi ten, co je v hierarchii nejvýše.

event.fromElement, event.toElement vracejí prvky, ze kterého a na který myš při události jela. Vztahují se asi jenom na vlastnosti onMouseOver a onMouseOut.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.