Proměnné

Příklad:

<body>
<script>
var x = "Obsah proměnné";
document.write(x);
</script>
</body>

Tento příklad s jednoduchou proměnnou si můžete zobrazit v prohlížeči. Výstup je jednoduchý:

Obsah proměnné

Vysvětlení skriptu

Předpokládám, že každý už pozná, kde začíná a končí skript (tagy <script></script>).

Názvem proměnné může být libovolné slovo (s výjimkou několika klíčových slov jazyka). Záleží na velikosti písmen. V JavaScriptu je dobré proměnné deklarovat. Na deklarování slouží klíčové slovo var následované výpisem použitých proměnných. Ale nemusí se to dělat.

Proměnná použitá v příkladu má jméno x. Do proměnné x je načtena hodnota "Obsah proměnné", která je dalším příkazem document.write zapsána do proudu dokumentu.

Všimněte si, že v příkazu document.write(x) už není to x obaleno uvozovkami, protože se jedná o proměnnou. Kdyby tam ty uvozovky byly, tak to vypíše x namísto Obsah proměnné.

document.write(x); /* vypíše Obsah proměnné */
document.write("x"); /* vypíše x */

Počítání s proměnnou

Proměnné se inicializují při prvním přiřazení hodnoty (což doporučuji udělat hned při deklaraci). Není třeba deklarovat typ proměnné (číslo, text apod.), JavaScript určí typ proměnné automaticky podle obsahu (řetězec, číslo nebo logická hodnota). Je to velmi pohodlné.

S proměnnými se dají dělat normální výpočty. Syntaxe je v jednoduchých případech zřejmá. Příklad:

<script>
var y, text;
y = 13;
y = y * 2 * 7 * 11;
text = "Hezké číslo je " + y;
document.write(text);
</script>

Příklad výpočtů s proměnnými si můžete zobrazit. Program by měl vypsat Hezké číslo je 2002. Používají se zde dvě proměnné y a text;

Je zde vidět i příklad automatické konverze -- k textovému řetězci se přičte číslo (v proměnné y), které se přitom automaticky převede na řetězec.

Poznámka o velikosti písem

JavaScript je jazyk case-senzitivní, to znamená, že v něm všude záleží na velikosti písmen (na rozdíl od HTML). Je na to třeba dávat pozor zejména u jmen proměnných. Takže například proměnná x je různá od proměnné X. Pokud vám přijde, že to zdůrazňuji zbytečně často, při zoufalém ladění chyb poznáte, že to zdůrazňuji málo. :-) 

Textové proměnné

Všechny proměnné typu text musejí mít hodnoty zadané v uvozovkách nebo v apostrofech. Apostrofy je nutno použít, pokud se celý skript nachází v uvozovkách (in-line zápis). Např.:

<a onmouseover="myska='prejeta' ">...

Jak dostat do proměnné dostat nějaký znak, který by Javascript pochopil jako součást programu? Například uvozovky? Znaku se předřadí zpětné lomítko. Např: 

promenna = "<a href=\"index.html\">Obsah</a>";
document.write( promenna );

Tento prográmek by vypsal text, který by byl pochopen jako odkaz. To zajímavé je použití zpětných lomítek pro vypsání uvozovek. V tomto případě by se náhodou problém dal řešit také těmi apostrofy: 

promenna = "<a href='index.html'>Obsah</a>";
document.write( promenna );

Logické proměnné

Do proměnné se dá uložit pravda nebo nepravda. To je moc výhodné (zejména se to ocení při větvení programu, protože se zkrátí zápis).

Pro logické hodnoty existují v JavaScriptu dvě klíčová slova true a false. Zapisují se bez uvozovek. Např.

takmer = true;
ozaj = false;

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.