Test vlastností bottom a right

Tento text by měl být umístěn v každém směru o 20px od pravého dolního rohu.
Tento text by měl být umístěn o 120px od pravého okraje

 

 

Příklad se vztahuje k css vlastnostem Bottom a Right.