Pojmenované HTML barvy

Toto jsou všechna jména barev, která podle mých zkušeností fungují v HTML prohlížečích. Pokud narazíte na přehled pojmenovaných barev, kde budou některá jména s číslicemi, tak bacha: ty nefungují. Tyto ano.

Při zápisu barev nezáleží na velikosti písmen. Chcete-li mít z nějakého důvodu zápis CSS validní, je lepší se těmto jménům barev vyhnout a zapisovat šestnáctkový kód barvy.

Stačí si pamatovat jméno barvy

Najděte si svoje barvy v tomto přehledu. Pak není nutné pamatovat si jejich šestnáctkový kód, stačí vědět, jak se html barvy jmenují anglicky. Seřazeno primárně podle odstínu, tedy hue. (Hodnoty hue (odstín), saturation (sytost) a luminance (světlost) jsem si dopočítal jen tak pro zábavu, tabulka podle nich jde ale řadit. Řazení se dělá kliknutím na záhlaví sloupce.

Jméno barvy kód Hue Saturation Luminance
Orchid #da70d6 -0,16 0,588 0,647
MediumVioletRed #c71585 -0,10 0,809 0,431
DeepPink #ff1493 -0,09 1 0,539
HotPink #ff69b4 -0,08 1 0,705
LavenderBlush #fff0f5 -0,05 1 0,970
PaleVioleTRed #db7093 -0,05 0,597 0,649
Crimson #dc143c -0,03 0,833 0,470
Pink #ffc0cb -0,02 1 0,876
LightPink #ffb6c1 -0,02 1 0,856
snow #fffafa 0 1,000 0,990
LightCoral #f08080 0 0,788 0,721
RosyBrown #bc8f8f 0 0,251 0,649
IndianRed #cd5c5c 0 0,530 0,582
Red #ff0000 0 1 0,5
Firebrick #b22222 0 0,679 0,415
Brown #a52a2a 0 0,594 0,405
DarkRed #8b0000 0 1 0,272
Maroon #800000 0 1 0,250
MistyRose #ffe4e1 0,016 1 0,941
salmon #fa8072 0,017 0,931 0,713
tomato #ff6347 0,025 1 0,639
DarkSalmon #e9967a 0,042 0,716 0,696
Coral #ff7f50 0,044 1 0,656
OrangeRed #ff4500 0,045 1 0,5
LightSalmon #ffa07a 0,047 1 0,739
Sienna #a0522d 0,053 0,560 0,401
seashell #fff5ee 0,068 1 0,966
chocolate #d2691e 0,069 0,75 0,470
SaddleBrown #8b4513 0,069 0,759 0,309
SandyBrown #f4a460 0,076 0,870 0,666
PeachPuff #ffdab9 0,078 1 0,862
peru #cd853f 0,082 0,586 0,525
linen #faf0e6 0,083 0,666 0,941
bisque #ffe4c4 0,090 1 0,884
DarkOrange #ff8c00 0,091 1 0,5
BurlyWood #deb887 0,093 0,568 0,7
AntiqueWhite #faebd7 0,095 0,777 0,911
Tan #d2b48c 0,095 0,437 0,686
NavajoWhite #ffdead 0,099 1 0,839
BlanchedAlmond #ffebcd 0,099 1 0,901
PapayaWhip #ffefd5 0,103 1 0,917
moccasin #ffe4b5 0,105 1 0,854
Orange #ffa500 0,107 1 0,5
Wheat #f5deb3 0,108 0,767 0,831
OldLace #fdf5e6 0,108 0,851 0,947
FloralWhite #fffaf0 0,111 1 0,970
DarkGoldenrod #b8860b 0,118 0,887 0,382
Goldenrod #daa520 0,119 0,744 0,490
cornsilk #fff8dc 0,133 1 0,931
Gold #ffd700 0,140 1 0,5
LemonChiffon #fffacd 0,15 1 0,901
Khaki #f0e68c 0,15 0,769 0,745
PaleGoldenrod #eee8aa 0,151 0,666 0,8
DarkKhaki #bdb76b 0,154 0,383 0,580
ivory #fffff0 0,166 1 0,970
LightYellow #ffffe0 0,166 1 0,939
beige #f5f5dc 0,166 0,555 0,911
LightGoldenrodYellow #fafad2 0,166 0,8 0,901
Yellow #ffff00 0,166 1 0,5
Olive #808000 0,166 1 0,250
OliveDrab #6b8e23 0,221 0,604 0,347
YellowGreen #9acd32 0,221 0,607 0,5
DarkOliveGreen #556b2f 0,227 0,389 0,301
GreenYellow #adff2f 0,232 1 0,592
charTReuse #7fff00 0,250 1 0,5
LawnGreen #7cfc00 0,251 1 0,494
DarkSeaGreen #8fbc8b 0,319 0,267 0,641
honeydew #f0fff0 0,333 1 0,970
PaleGreen #98fb98 0,333 0,925 0,790
LightGreen #90ee90 0,333 0,734 0,749
LimeGreen #32cd32 0,333 0,607 0,5
Lime #00ff00 0,333 1 0,5
ForestGreen #228b22 0,333 0,606 0,339
Green #008000 0,333 1 0,250
DarkGreen #006400 0,333 1 0,196
SeaGreen #2e8b57 0,406 0,502 0,362
MediumSeaGreen #3cb371 0,407 0,497 0,468
SpringGreen #00ff7f 0,416 1 0,5
MintCream #f5fffa 0,416 1 0,980
MediumSpringGreen #00fa9a 0,436 1 0,490
MediumAquamarine #66cdaa 0,443 0,507 0,601
Aquamarine #7fffd4 0,444 1 0,749
Turquoise #40e0d0 0,483 0,720 0,564
LightSeaGreen #20b2aa 0,490 0,695 0,411
MediumTurquoise #48d1cc 0,493 0,598 0,550
azure #f0ffff 0,5 1 0,970
LightCyan #e0ffff 0,5 1 0,939
PaleTurquoise #afeeee 0,5 0,649 0,809
Aqua #00ffff 0,5 1 0,5
Cyan #00ffff 0,5 1 0,5
DarkCyan #008b8b 0,5 1 0,272
Teal #008080 0,5 1 0,250
DarkSlateGray #2f4f4f 0,5 0,253 0,247
DarkTurquoise #00ced1 0,502 1 0,409
CadetBlue #5f9ea0 0,505 0,254 0,5
PowderBlue #b0e0e6 0,518 0,519 0,796
LightBlue #add8e6 0,540 0,532 0,790
DeepSkyBlue #00bfff 0,541 1 0,5
SkyBlue #87ceeb 0,548 0,714 0,725
LightSkyBlue #87cefa 0,563 0,92 0,754
SteelBlue #4682b4 0,575 0,44 0,490
AliceBlue #f0f8ff 0,577 1 0,970
DodgerBlue #1e90ff 0,582 1 0,558
LightSlateGray #778899 0,583 0,142 0,533
SlateGray #708090 0,583 0,125 0,501
LightSteelBlue #b0c4de 0,594 0,410 0,780
RoyalBlue #4169e1 0,625 0,727 0,568
CornflowerBlue #151b8d 0,658 0,740 0,317
GhostWhite #f8f8ff 0,666 1 0,986
lavender #e6e6fa 0,666 0,666 0,941
Blue #0000ff 0,666 1 0,5
MediumBlue #0000cd 0,666 1 0,401
DarkBlue #00008b 0,666 1 0,272
MidnightBlue #191970 0,666 0,635 0,268
Navy #000080 0,666 1 0,250
SlateBlue #6a5acd 0,689 0,534 0,578
DarkSlateBlue #483d8b 0,690 0,39 0,392
MediumSlateBlue #7b68ee 0,690 0,797 0,670
MediumPurple #9370db 0,721 0,597 0,649
RebeccaPurple #663399 0,75 0,5 0,4
BlueViolet #8a2be2 0,753 0,759 0,527
Indigo #4b0082 0,762 1 0,254
DarkOrchid #9932cc 0,778 0,606 0,498
DarkViolet #9400d3 0,783 1 0,413
MediumOrchid #ba55d3 0,800 0,588 0,580
Thistle #d8bfd8 0,833 0,242 0,798
Plum #dda0dd 0,833 0,472 0,747
Violet #ee82ee 0,833 0,760 0,721
Fuchsia #ff00ff 0,833 1 0,5
Magenta #ff00ff 0,833 1 0,5
DarkMagenta #8b008b 0,833 1 0,272
purple #800080 0,833 1 0,250
White #ffffff šeď 0 1
WhiteSmoke #f5f5f5 šeď 0 0,960
gainsboro #dcdcdc šeď 0 0,862
LightGrey #d3d3d3 šeď 0 0,827
Silver #c0c0c0 šeď 0 0,752
DarkGray #a9a9a9 šeď 0 0,662
Gray #808080 šeď 0 0,501
DimGray #696969 šeď 0 0,411
Black #000000 šeď 0 0

Speciální barvy

Průhledná barva se zapisuje názvem transparent.

Aktualizováno 13.3.2018

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy Prvky stránek Tvorba webu

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.