Background-attachment

CSS vlastnost background-attachment určuje rolování obrázkového pozadí.

background-attachment
hodnoty chování pozadí
scroll pozadí skroluje se stránkou
fixed pozadí se drží na místě, je přibité
local pozadí skroluje uvnitř prvků, které mají rolovací lištu

Výchozí hodnotou je scroll, takže pokud se hodnota nezadá, pozadí roluje se stránkou.

V HTML 3.2 se posouvání pozadí dělalo zastaralým atributem bgproperties tagu <body>.

Pokud chci, aby mi pozadí zůstávalo na místě, tak ten background-attachment: fixed (a potažmo celý background) je nutno přidat tomu elementu, který ve skutečnosti roluje. Nejčastěji je to body. Pokud bude rolovat body a obrázek bude nastaven u <body>, bude pozadí zůstávat na svém místě. Tedy:

body {background-attachment: fixed;}

Jestliže mám naopak ve stránce nějaký vysoký prvek a odjíždím celým prvkem, tak je jasné, že ujede i obrázek na pozadí. Pokud bych chtěl, aby bylo pozadí nastaveno u toho vysokého prvku (tedy ne u <body>), tak tomu prvku musím zároveň přidat výšku a overflow: auto (nebo scroll), což mu přidá vlastní rolovací lištu.

Podpora

Všechny moderní prohlížeče. Background-attachment je jedna z nejstarších CSS vlastností, tak není divu.

Na pomalejších počítačích (CPU pod 400, záleží hlavně na grafické kartě) způsobuje hodnota fixed pomalejší rolování, protože se to musí přepočítávat.

Podpora background-attachment
Prohlížeč Podpora ve verzích hodnota local

Internet Explorer

všechny od IE 9
Mozilla všechny verze zvládá
Chrome všechny local zvládá

Příklady

Nejčastější použití přibitého pozadí se váže k celé stránce (tag <body>)

body {background-image: url("pozadi.gif"); background-attachment: fixed}

Dá se to ale použít u libovolného prvku (třeba <div>), který může rolovat. Aby mohl div rolovat, dá se mu overflow: auto a výška:

div {background-image: url("pozadi.gif"); overflow: auto; height: 20em; background-attachment: fixed}

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.