FrontPage 2000

Zobrazení Navigation

Zobrazení Navigation je úzce spojeno s navigačními panely (Insert - Navigation Bar), s motivy (Theme) a sdílenými okraji (Shared Borders). Umožňuje nadefinovat stromovou strukturu stránek webu, o kterou se budou opírat navigační banery vložené do stránek.

Navigační zobrazení je podstatou zcela jiné filosofie tvorby webu. Já jsem této filosofii na chuť nepřišel, důvody popíšu níže. Práce s navigací není ve FrontPage ani zdaleka tak přínosná, jak se zpočátku jeví. Hlavním důvodem je omezení této technologie jen a právě na FrontPage a další omezení jen na banery. Kvůli tomu nemá úsilí autora věnované na zvládnutí navigace ekvivalentní přínos.

Výborně lze FP navigaci použít při výstavbě malých a jednoduchých webů na zakázku, které musejí být rychle hotové a mohou být odfláknuté.

Kroky v navigaci webu

  1. Umístění stránky do stromu v navigačním zobrazení .
  2. Vložení baneru do stránky -- baner bude mít obsah podle polohy stránky ve stromu (Insert - Navigation Bar).
  3. Umístěním banerů na všechny stránky, kam chci (nejčastěji použitím sdílených okrajů -- Shared Borders).
  4. Sjednocení vzhledu banerů na všech stránkách (nejlépe použitím motivů -- Theme)

Umístění stránky do stromu

 V navigačním zobrazení (View - Navigation) je nalevo sloupec se seznamem souborů na disku a vpravo je navigační strom. Stačí prostě vzít zleva soubor a přetáhnout ho do prava. Při přetahování se zobrazují šedé linie naznačující tvořenou hierarchii.

Hierarchie

Existuje nejvyšší úroveň stromu, v ní bývají nejdůležitější stránky, které navzájem nesouvisejí. Ve všech dalších úrovních každá stránka musí mít stránku nadřazenou (parent).

Změna stromu

Stačí stránku vzít a myší ji přesunout jinam.

Zobrazení stromu

Můžete si s tím otáčet, zvětšovat, nic z toho ale nemá valný smysl ani efekt.

Jak vložit stránku na dvě místa do stromu

Některé stránky by se hodily na více míst do stromu. Zdánlivě to nelze, ale pravoklikem a volbou External Hyperlink se to dá. Akorát bude mít jinou ikonku. Takto lze do navigačních banerů zapracovat i odkaz na stránku z jiného serveru.

Jak stránku ve stromu odstranit z banerů

Nenapadá mě sice použití, ale dejme tomu, že bych chtěl mít přehledný navigační strom se stránkou, která se nebude ukazovat na baneru. Potom na to je takové tlačítko s pavoukem, které se jmenuje Included in Navigation Bars. Skrytá stránka pak ve stromu zešedne. 

Jméno stránky ve stromu

Text, který se bude zobrazovat v navigačních banerech. Napřed se jméno stránky vytvoří z titulku stránky, ale dá se změnit (třeba pravoklik - Rename nebo klapkou F2).

Už si nepamatuju, jak to funguje ve verzi 2000, ale ve verzi 2003 je toto jméno ve stromu nepříjemně spojeno s titulkem stránky (tag <title>), což autora nutí mít buďto titulky stránek strašně stručné, nebo odkazy v bannerech zoufale ukecané. Evidentně existuje způsob, jak odlišit název v navigaci od titulku stránky, ovšem obávám se, že je to nutné udělat ze zobrazení stránky.

Vložení baneru na stránku

To už se dělá v normálním zobrazení stránek příkazem Insert - Navigation Bar.

Obsah navigačního baneru bude na každé stránce jiný, protože se odvozuje z polohy aktuální stránky v navigačním stromu. Dá se vybírat, které části navigačního stromu se v baneru zobrazí.

Parent level Rodičovská úroveň
Same level Stejná úroveň
Back and next Předchozí a další stránka
Child level Nižší úroveň
Top level Nejvyšší úroveň stránek, které nemají rodiče.
Child pages under Home Stránky hned pod hlavní
Home page Domovská stránka
Parent page Rodičovská stránka

Pohrajte si s volbami -- na obrázku to pochopíte lépe.

Vzhled baneru

Dole na dialogu se dá nastavit orientace (horizontální nebo vertikální) a vzhled buďto tlačítkový, nebo textový.

Z uvedených nesnází pochopíte, proč navigační banery nepoužívám (a tedy ani zobrazení navigace): Buďto tam jsou ty hranaté závorky, nebo musím aplikovat Theme (což mi překope vzhled a dlouho se to stahuje). Jediné použitelné jsou banery textové vertikální.

Nastavení

Některé volby obsahu baneru potřebují navolit texty pro tlačítka. Dělá se to příkazem Tools - Web settings - Navigation:

Pozornému čtenáři jistě došlo, že jsem prohodil české překlady. 

Page banner

Insert - Page Banner. Příkladná zbytečnost. Page banner je grafický obdélník, ve kterém se zobrazí název stránky (název se bere z navigačního stromu). To je vše. Dokážu si ho představit namísto nadpisu první úrovně, ale je to divné. Může se zvolit textový nebo obrázkový vzhled, obrázkový funguje jenom s motivem (Theme).

Page banner má určitý smysl v horním sdíleném okraji. 

Souvislost se sdílenými okraji

Při zakládání sdílených okrajů (Shared Borders) nabízí FP automatické vložení banerů do okrajů:

Zapíná se to tlačítky Include navigation buttons. Banery se pak samozřejmě dají upravovat, vtip je v tom, že automatické nastavení je celkem dobré.

Více stromů v jednom webu

Platí zásada, že jeden web má jeden navigační strom. Aby se dal pro část webu použít nový strom, je nutné vytvořit subweb (nejlépe pravým tlačítkem na složce - Convert to Subweb). V něm si můžete nadefinovat nový strom, ale třeba i jiné standardní sdílené okraje a globální motiv.

Závěr

Výhody navigace

Nevýhody navigace

Doporučení

Navigaci použijte jenom pokud potřebujete něco rychle, nebo pokud jste příznivci příkazů Theme a Shared Borders.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.