Background-origin

CSS vlastnost background-origin určuje, od které části okolí prvku se bude počítat umístění obrázkového pozadí. Jde tedy o podpůrnou CSS vlastnost, která je v praxi potřeba zejména v souvislosti s background-clip, ale je také užitečná při přesném použití background-position nebo background-size.

background-origin
hodnoty obrázkové pozadí
padding-box Pozice obrázkového pozadí se odvozuje od levého horního rohu paddingu. Výchozí hodnota.
border-box Pozice obrázkového pozadí se odvozuje od levého horního rohu rámečku (border).
content-box pozice obrázkového pozadí se odvozuje od levého horního rohu obsahu (obdélníku s vlastním obsahem).
inherit, initial, unset resetovací hodnoty pro účely skriptů, chovají se stejně jako padding-box

Bez nastavení background-origin by se pozice obrázkového pozadí odvozovala od levého horního rohu paddingu. Což samozřejmě platí i v situaci, kdy padding má nulovou šířku, pak je ten bod prostě shodný s levým horním rohem obsahu.

Pro lepší pochopení, co je padding a border, opět použiji svůj obrázek o počítání šířky (i když šířka s tím teď nesouvisí):

názorně, co je border, padding a obsah

Krom obrázkového pozadí se background-origin vztahuje i na gradienty (ty popisuji u background-image).

Nic to nedělá v případě, když má pozadí nastavené background-attachment: fixed. To je logické, protože v takovém případě se pozice pozadí neodvozuje od pozice prvku, ale od okna dokumentu.

Pro použití a testování background-origin silně doporučuji vypnout opakování pozadí, tedy background-repeat: no-repeat. Jinak nebude vidět efekt.

Příklady

Test background-clip a background-origin

Podpora

Podpora background-origin
Prohlížeč Podpora ve verzích
Internet Explorer od verze 9
Firefox všechny verze
Chrome, Safari, Opera, Edge všechny verze

 

Poslední aktualizace 15. 2. 2021

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.