FrontPage 2000

Nabídka File

V nabídce File se vyskytují příkazy, které se týkají jednak souborů, jednak webů.

Web

Webem chápe FrontPage speciální složky se soubory, které dohromady tvoří provázané stránky. Práce ve FrontPage bez založení webu je sice možná, ale nedokážu si ji reálně představit. Výklad a příkazy týkající se webů popisuji zvlášť. (Open Web, Publish Web, Import)

Základní příkazy

Spíše pro úplnost vypisuji příkazy, o kterých se domnívám, že je každý zná.

New - Page Nová stránka
Open Otevření stránky
Close Zavření stránky
Save Uložení stránky
Save As Uložení pod jiným jménem
Page Setup Nastavení stránky k tisku
Print Preview Náhled na tisk
Print Tisk
Send Odeslání jako příloha v poště
Recent files Naposledy otevřené stránky
Recent webs Naposledy otevřené weby
Exit Ukončí program

Vytvoření stránky

Je mnoho možností, jak vytvořit stránku; jde to například příkazem File - New - Page. Nabídne se mnoho šablon. Můžete se jimi prohrabat, ale já jsem snad v životě nepoužil nic kromě Normal Page (pokud tvoříte stránku kliknutím na bílou stránku vlevo nahoře, tak výběr šablony vynecháte). Na dalších kartách jsou šablony rámů (Frames) a externích stylů (Style Sheets).

Uložení stránky

Při ukládání se FP samozřejmě ptá na cestu a jméno souboru. Zároveň ukazuje Page title -- jméno stránky. Dovolím si několik doporučení:

 Tisk

Tisk z FrontPage nemá velký smysl, protože stránky jsou primárně určené pro jiné médium. Navíc tisk vypadá jinak, než tisk z prohlížeče. Já si nanejvýš občas tisknu koncepty textů.

Jak dělám já nové stránky

Protože mám v HTML kódu mnoho specifických věcí, které se na všech stránkách opakují, není pro mě praktické tvořit vždy znovu novou stránku a linkovat ji na spoustu souborů. Řešením by byly šablony, ale nevím proč mi nefungují uspokojivě. Proto používám při tvoření nové stránky následující postup:

  1. otevřu si nějakou jinou podobnou té nové
  2. uložím ji ještě jednou pod novým jménem
  3. smažu a přepíšu obsah
  4. opravím titulek a klíčová slova (ve File - Properties)
  5. znovu uložím

 Preview in Browser

Náhled v prohlížeči.

Properties

Vlastnosti stránky.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.