FrontPage 2000

Nabídka Frames

Rámy (frames) umožňují zobrazovat v jednom okně prohlížeče vlastně více stránek najednou. Okno je rozděleno na obdélníkové oblasti a do každé z nich je načten jiný soubor. Nejčastěji se rámy používají pro stálé zobrazení obsahu stránek, zpravidla vlevo nebo nahoře. Kliknuté odkazy se mohou zobrazovat v jiném rámu. Určitě to znáte.

Hned zkraje musím upozornit, že rámy mají spoustu problémů, takže jejich používání příliš nedoporučuji. (To je můj názor.)

Práce s rámy je zahrnuta v nabídce Frames. Jeden důležitý příkaz tam ale chybí, totiž založení nové rámové struktury.

Nová rámová stránka

Dělá se z jiné nabídky: File - New - Page. V dialogu je druhá karta Frames Pages.

Dá se vybrat jedna ze šablon, které většinou dostačují záměrům autora. Vpravo dole je při nakliknutí hned vidět přibližná struktura rámů (Preview).

Set Inital Page

Po vytvoření nové rámové stránky se objeví něco takového:

Velké šedé obdélníky jsou rámy, zatím bez obsahu. Obsah se do nich dá vložit tlačítkem Set Initial Page -- nastavení startovní stránky, která se bude v rámu zobrazovat. Říká se jí startovní (inicializační), protože se do rámu načte jako první, ale později se v tom rámu může díky odkazům objevit stránka jiná.

Tlačítko Set... vyzve k nastavení stránky (nejlépe z aktuálního webu). Pokud stránka ještě neexistuje, můžete ji rovnou založit tlačítkem New Page.

Startovní stránku lze v rámu normálně upravovat.

Logika souborů

Je důležité pochopit, jak fungují soubory v rámech. Rámová struktura je jeden html soubor a každý rám obsahuje jiný (startovní) html sobor.

Aktivní rám

FrontPage zobrazuje kolem aktivního rámu modrý rámeček. Je to ten rám, do kterého se kliklo naposled. Všechny příkazy FP se vždy týkají aktuálního rámu.

Zesložiťování struktury

Každý rám můžete rozdělit na dva. Dělá se to příkazem Frames - Split (rozdělit). Program se zeptá, zda se to má rozdělit vodorovně, nebo svisle.

Mazání rámů

Frame - Delete smaže aktuální rám.

Open Page in New Window

Otevře startovní stránku aktuálního rámu v novém okně, takže se bude snáze upravovat.

Save Page

Protože startovní stránku nejde snadno ukládat klasicky, existuje příkaz pro uložení obsahu startovní stránky aktuálního rámu. Save Page As dovoluje uložit pod novým jménem.

Frame Properties

Vlastnosti aktuálního rámu. Nejdůležitější věc v nabídce Frames.

Name -- jméno rámu. FP nabízí jméno podle šablony. Silně doporučuji změnit na něco srozumitelného, (mimo jiné protože FP hodnoty nevylučují duplicitu). Raději bez mezer a diakritiky.

Initial page je adresa startovní stránky.

Velikost rámu

Frame size -- velikost rámu je důležitá. Dá se sice nastavit taháním myší, ale to není vždy spolehlivé. Může se zadat šířka a výška, ale zhusta se některá z hodnot nechává relativní. Relativně rozměrovaný rám se zobrazí tak velký, kolik zbude místa.

Výška a šířka se dají zadávat pixely nebo procenty. Nedoporučuji kombinovat to. Mám-li například dva rámy jako sloupce vedle sebe, většinou nastavuji šířku buďto

  1. levý rám v pixelech, pravý rám relativní, nebo
  2. oba rámy v procentech, součet dává 100.

Obdobně při zadávání výšky rámů.

Margins

Horizontální a vertikální okraje stránky v rámech. Je dobré nechávat tam určitou mezeru, tak těch deset pixelů, aby se to na sebe nelepilo.

Options

Resizable in browser je nastavení, které umožňuje čtenářům posouvat myší příčkou mezi rámy a tím měnit jejich velikost. Většina autorů to nedovoluje, já doporučuji změnu velikosti povolovat.

Show scrollbars -- zobrazení rolovacích lišt: Možnostmi jsou If Needed (podle potřeby), Never (nikdy) a Always (vždy). Doporučuji zadávat If Needed, zřídka si můžete dovolit lišty vypnout. Maximálně tak v levém rámu s odkazy, pokud má malý obsah.

Frames Page

Nastavuje šířku příček a zda budou zobrazené. Spacing je zhruba poloviční šířka rámečku, Show borders zapíná zobrazení okrajů. Pozor, v jiných prohlížečích než Microsoft Explorer se to zobrazuje jinak.

Přepínání zobrazení

Odkazy mezi rámy

Při tvorbě odkazů se může zadávat rám, ve kterém se cíl odkazu bude zobrazovat. U rámů se nejčastěji nastavuje, že se z levého rámu (s obsahem serveru) odkazy promítají do hlavního (velkého) rámu vpravo.

Ve FrontPage k tomu slouží tlačítko Target frame (ťuká se na tu šipčičku).

Nejdůležitější je políčko Target settings (nastavení cíle). Jeho hodnotu ale nemusíte vyplňovat, k tomu slouží vršek dialogu:

Název v FP Česky Použití HTML: <a target=
Page Default bez nastavování odkaz nebude mít žádný speciální cíl nebude to tam
Same Frame Stejný rám Pokud nastavíte jiný základní rám (Set as...), viz níže _self
Whole Page Celé okno Důležité odkazy do nové rámové struktury _top
New Window Nové okno Nejčastěji odkazy mimo aktuální web _blank
Parent Frame Nadřazený rám Ve složitějších rámových strukturách _parent

 Základní cíl

Políčko Set as page default nastaví směřování do zvoleného rámu ke všem odkazům na stránce.

HTML výstup

Syntaxi rámů jsem kdysi popsal v základech rámů a ve formátování rámů. Front Page se nijak podstatně neliší od normy rámů.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.