FrontPage 2000

Tabulky

Z větší části proberu menu Table společně s panelem nástrojů Tables.
Těžiště této stránky je v popisu vlastností tabulky a buňky a v pojednání o šířkách sloupců.

Panel nástrojů Tables

Trocha angličtiny

V příkazech FrontPage se vám bude hodit znalost těchto slovíček:

table tabulka
column sloupec
row řádek
cell buňka

Vložení tabulky

Jsou tři způsoby.

 1. Nakreslení tabulky "tužkou"
 2. Vložení tabulky z menu Table - Insert - Table
 3. Z panelu nástrojů tlačítkem Insert Table

Tužka

Kreslení tabulky se dělá tužkou, která se vyvolá z menu Table - Draw Table (nebo z panelu nástrojů). Tužkou se načrtne obdélník, který znázorňuje celou tabulku, a potom se dokreslují příčky. (Nelze dokreslit buňky vně prvního obdélníku.) Chybné příčky likviduje guma.

Vložení tabulky

Příkaz Table - Insert - Table vyvolá dialog, který se ptá na počet řádků (Rows) a sloupců (Columns).

 

Layout obsahuje zarovnání tabulky vzhledem ke stránce (Align), šířku rámečku (Border size), vnitřní a vnější okraj buněk v pixelech. Specify width zadává šířku tabulky v pixelech nebo v procentech šířky stránky. Podrobněji probírám ve vlastnostech tabulky. Nastavené parametry se budou automaticky nabízet při příštím vkládání tabulek.

 Tlačítko

Rozbalí nabídku, ze které se myší vybere počet sloupců a řádků tabulky. Je to asi nejrychlejší. Vlastnosti vložené tabulky se odvozují od poslední tabulky vložené příkazem Table - Insert - Table.

Vkládání řádků a sloupců

Příkaz Table - Insert - Rows and Columns vkládá do tabulky další řádky a sloupce. Je důležitá poloha kurzoru - řádky se vkládají podle něj. Volí se mezi řádky (Rows) a sloupci (Columns), počet řádků nebo sloupců a poloha před nebo za buňkou s kurzorem.

Vkládání buněk

Hodně nestandardní příkaz Table - Insert - Cell sice správně vloží buňku za pozici kurzoru, ale tabulka se tím hodně rozhodí. Doporučuji nepoužívat. 

Hlavička tabulky

Table - Insert - Caption vloží nad tabulku nadpis tabulky. Pravým tlačítkem - Caption Properties - Bottom se dá šoupnout pod tabulku.

Výběr částí tabulky

Nejlépe se to dělá myší, obzvláště si zkuste přejíždět po okrajích tabulky, až se objeví takové šipky pro označení řádků nebo sloupců. Někdy ale myší nejde vybrat to, co vybrat potřebuji; pak se hodí příkaz Table - Select s podnabídkou. Vybírá se podle polohy kurzoru.

Mazání části tabulky

Vyberte si část tabulky, kterou chcete odstranit, a zadejte Table - Delete Cells. Nebo pravoklik - Delete Cells. Doporučuji nemazat samostatné buňky, ale vždy celé řádky a sloupečky. Pozor, obyčejné smazání klávesou Delete vymaže pouze obsah buněk.

Slučování buněk

Velmi často používaný a užitečný příkaz Table - Merge Cells sloučí vybrané buňky do jedné; zachová i jejich obsah. (V HTML se to projeví plně podporovanými atributy tagu <td> rowspan a colspan.)

Rozdělování buněk

Příkaz Table - Split Cells rozdělí vybrané buňky. V dialogu se volí, zda se to má rozdělit do řádků nebo do sloupců a taky do kolika. Použití mě nenapadá, ale snad se to někdy hodí.

Převody text -- tabulka

Označte si text, který chcete převést do tabulky, a zadejte příkaz Table - Convert - Text to table. FrontPage se zeptá, co bude oddělovač buněk (odstavce, tabulátory, mezery, nic (jedna buňka) nebo bude uživatelem definovaný oddělovač).

Opačně je to jednodušší. Program se na nic neptá a každou buňku převede na odstavec.

Rozměry řádků a sloupců

Velmi složité téma. Budu to vysvětlovat na šířce sloupců. (Pro výšku řádků platí zhruba to samé, co pro šířku sloupců.)

Rozšiřování myší

Nejjednodušší změna šířky sloupce je myší: jedu po pravém kraji sloupečku, až se mi změní kurzor a tažením roztáhnu sloupec tak, jak potřebuji. Rozšířením pravého okraje tabulky se rozšíří samotná tabulka.

Děláte-li to ale častěji, po chvíli to jakoby začne blbnout. Problém je v tom, že taháním myší se ovlivňuje šířka ne pouze jednoho sloupce. Ke své lítosti jsem v tom nenašel žádný systém. Určitě to nějak souvisí s obsahem buněk sloupců.

Závěr: taháním myší šířku sloupců spolehlivě nastavovat nelze.

Teorie šířky sloupců

Je to vcelku složité.

 1. Tabulka může mít nastavenou šířku. Je to šířka minimální -- v praxi může být tabulka širší, pokud se do ní nevejde obsah buněk.
 2. I buňka může mít nastavenou šířku, má to ale nižší prioritu.
 3. Sloupec je minimálně tak široký, jak je minimálně široká nejširší buňka.
 4. Pokud je tabulka nastavená širší, než součet minimálních šířek sloupců, přidává se každému sloupci šířka rovnoměrně.

Možná nechápete, jak je možné, že tabulka má jinou šířku, než součet šířek buněk (sloupců). Může se to však stát velmi snadno, pokud se část rozměrů zadává v pixelech a část v procentech, pokud si čtenář zvětší písmo nebo pokud jsou v tabulce obrázky.

Nastavovat šířku sloupců?

Není to vlastně vůbec nutné. Já to obvykle nedělám, prohlížeč si s tím většinou skvěle poradí. Ve FrontPage existuje krásný příkaz na odstranění definic šířek -- Table - AutoFit. Vřele doporučuji.

Pokud ale máte tabulku, v níž chcete šířku sloupců z nějakého důvodu ovlivňovat, musíte to dělat opatrně.

Jak nastavovat šířku sloupců

 1. Označte sloupec (nebo více stejných sloupců).
 2. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Cell Properties.
 3. Nastavte Specify width na šířku, kterou chcete.
 4. Opakujte pro každý sloupec.

Tipy pro práci se šířkou

Specifika výšky

Zadávání výšky tabulky se od šířky liší pouze v tom, že vertikálně není tabulka omezena, a proto jsou všechny zadané výšky opravdu maximálními. Při zadávání procent k tabulce se za základ bere výška zobrazeného okna, nikoliv výška stránky.

Vlastnosti tabulky

Dialog Table Properties se nejlépe volá kliknutím pravého tlačítka myši a volbou Table Properties. Nebo to lze z menu příkazem Table - Properties - Table.

Vlastnosti tabulky

Vlastnosti tabulky
Označení ve FrontPage Význam HTML interpretace
| možné hodnoty
Alignment Zarovnání tabulky ve stránce. Uzavře tabulku do zarovnaného odstavce nebo oddílu. <div align="center"><table ...>...</div> | right | left
Float Obtékání tabulky <table align="right"> | left
Cell padding Vnitřní okraje buněk <table cellpadding="6">
Cell spacing Vnější okraje buněk <table cellspacing="0">
Specify width Minimální šířka tabulky <table width="80%" height="200">
Specify height Minimální výška tabulky
Borders - Size Šířka rámečku buněk (ve výsledku je zdvojená) <table border="1">
Borders - Color Barva rámečku <table bordercolor="barva">
Light border Další odstíny rámečku <table bordercolorlight="barva" bordercolordark="jina_barva">
Dark border
Background - Color Barva pozadí tabulky <table bgcolor="barva">
Use background picture Obrázkové pozadí tabulky <table background="pozadi.gif">
Style  CSS styl tabulky <table style="zápis CSS stylu">

U rámečků si dejte pozor: vykreslují se dvakrát širší, než jak jsou zadané. Většinu vlastností tabulky můžete nechat automatické -- prohlížeč je vykreslí podle svého.

Vlastnosti buněk

Pravé tlačítko - Cell Properties je nejrychlejší způsob vyvolání dialogu vlastnosti buňky. Jde to také z menu Table - Properties - Cell, přitom je důležitá poloha kurzoru. Lze upravovat vlastnosti více buněk najednou, pokud se před tím označí blok, sloupec nebo řádek.

Vlastnosti označené buňky (nebo buněk)

Vlastnosti buňky
Označení ve FrontPage Význam HTML interpretace
Horizontal alignment Zarovnání obsahu v buňce <td align="center"> | right | left | justify
Vertical alignment
Vertikální zarovnání obsahu buňky <td valign="middle"> | top | bottom | baseline
Rows spanned Přesah přes n řádků (sloučené buňky) <td rowspan="2">
Columns spanned Přesah přes n sloupců <td colspan="3">
Specify width Výška a šířka buňky (bez záruky) <td width="20%" height="10">
Specify height
Header cell Hlavičková buňka. Obsah bývá ztučněn a vystředěn. <th>
No wrap Text v buňce nebude zalamován <td nowrap>
Borders - Color Barva rámečku <td bordercolor="barva">
Light border Další odstíny rámečku <td bordercolorlight="barva" bordercolordark="jina_barva">
Dark border
Background - Color
Barva pozadí buňky <td bgcolor="barva">
Use background picture Obrázkové pozadí buňky (méně podporované než pozadí tabulky) <td background="pozadi.gif">
Style  CSS styl buňky <td style="zápis CSS stylu">

Co nejde ve FrontPage

Nedá se nikde nastavit volitelné zobrazování okrajů (třeba jenom řádky) pomocí atributů tagu <table> frame a rules. Nedá se zadat společné formátování sloupců pomocí tagů <col> a <colgroup>. Dá se to udělat, ale je nutno vlézt do HTML. Návod v textu o tabulkách podle HTML 4.0.

U tabulek postrádám příkaz na třídění.

Doporučené studium

Základy tabulek v HTML, formátování tabulek, design pomocí tabulek

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.