Rámy

Tag Význam Párový Výskyt
iframe vložený rám ano  
frameset skupina rámů ano za <head>
frame rám ne <frameset>
noframes alternativa pro vyhledávače ano <frameset>

iframe

Plovoucí rám vložený do libovolné stránky. V dokumentu se zobrazí jako obdélník s načtenou další stránkou.

<iframe> je tag párový. Když ho zapomenete uzavřít, zbytek stránky zmizí.

Iframe je dobře podporován. Používá se zejména v reklamách. Iframe není podporován v situacích, kdy stránku stahuje nějaký nestandardní klient, například nějaké čtečky nebo roboti. V takových prohlížečích se zobrazí to, co je mezi značkami <iframe> a </iframe>. Tam patří alternativní obsah (obvykle s odkazem na soubor normálně zobrazovaný v <iframe>). Prohlížeče podporující <iframe> obsah mezi značkami <iframe></iframe> nezobrazují.

Atributy tagu <iframe>
Atribut Význam Hodnota
src adresa načtené stránky URL
name jméno pro zacílení odkazů libovolná
width šířka plovoucího rámu délka nebo procento
height výška délka nebo procento
sandbox umí zakázat potenciálně nebezpečné chování iframu, které je normálně povolené. Přítomnost atributu sanbox všechno zakáže a případbně něco povolí. bez hodnoty zakazuje všechno, následující hodnoty povolují: allow-top-navigation, allow-scripts, allow-same-origin, allow-popups, allow-pointer-lock, allow-forms
srcdoc umí vložit html dovnitř iframu přímo z nadřazené stránky html obsah
seamless 2018 nikde nefunguje, ale až snad bude fungovat, povolí vnitřek iframe formátovat podle CSS stránky, do které je iframe vložený bez hodnoty
allowfullscreen povolí vnitřek iframu přepnout na celou obrazovku; užitečné hlavně u videí bez hodnoty, stačí přítomnost atributu
align zarovnání rámu s okolím jako u obrázku left, right, top, texttop,
middle, absmiddle,
baseline, bottom, absbottom
marginheight vnější okraj nahoře a dole, zavrženo pixely
marginwidth vnější okraj po stranách, zavrženo pixely
frameborder šířka rámečku, zavrženo pixely
bordercolor barva rámečku, zavrženo barva
hspace vnější horizontální okraj, zavrženo pixely
vspace vnější vertikální okraj, zavrženo pixely
scrolling zobrazení rolovacích lišt, zavrženo auto | yes | no
longdesc dlouhý popisek, zavrženo text nebo URL
loading lazy | eager | auto pokud je uvedeno loading="lazy" a iframe je na stránce níže než je viditelná oblast, stránka uvedená v src se do iframe nestahuje

Příklad plovoucího rámu bez rámečku a lišt obtékaného textem:
Text normální stránky <iframe src="jina.htm" align="right" frameborder="0" width="30%" height="300" scrolling="no" noresize>Alternativa: tento prohlížeč nepodporuje iframe</iframe>

Více informací o iframe.

 

Doporučení 2019: Další tagy tvořící rámy (frameset, frame) sice stále v prohlížečích fungují, ale přinášejí hodně problémů v použitelnosti. Doporučuji je tedy nepoužívat, snad s výjimkou iframe, který se občas hodí. Kromě toho jsou framesety v HTML 5 zakázané (ne, že by mi tohle zrovna vadilo, ale někdo to bere jako argument).

frameset

Skupina rámů. Rozděluje stránku do dvou nebo více obdélníkových oblastí (rámů), do kterých se načítají jiné stránky. Tag <frameset> se vyskytuje za hlavičkou místo tagu <body>. Pokud se před <frameset> uvede <body>, rámy nebudou fungovat. Frameset může obsahovat pouze tagy <frame> a další <frameset>.

Atributy tagu <frameset>
Atribut Význam Hodnoty
cols rozdělení stránky do sloupcových rámů čárkami oddělené délky, procenta nebo * určující šířku rámů
rows rozdělení do řádkových rámů čárkami oddělené délky, procenta nebo * určující výšku rámů
border šířka rámečku mezi stránkami pixely
bordercolor barva rámečku, funguje myslím pouze v Exploreru barva
frameborder zobrazit rámeček yes | no | 0 | 1
framespacing další místo mezi rámy, pouze Explorer pixely

Naprosto nejdůležitější jsou atributy cols a rows. V jednom tagu <frameset> může být jen jeden z těchto atributů. Vyčleňují prostor pro následující rámy (tagy <frame>). Speciální hodnota * přitom znamená, že rám bude mít takovou velikost, jaká na něj zbude (podle velikosti okna).

Atributy pro zobrazení rámečku se zhusta chovají pochybně. Doporučuji používat pouze atribut border, který se zobrazuje stejně ve většině prohlížečů.

Příklad dvou rámů vedle sebe (cols jsou sloupce), ten levý je pevně široký (150), zbytek (*) doplní druhý rám:
<frameset cols="150, *">
<frame name="sloupek" src="menu.html">
<frame name="obsah" src="uvod.html">
</frameset>

Příklad tří rámů pod sebou (jako rows = řádky), ten rám s hlavičkou má výšku 100 pixelů, patička má výšku 10% a prostřední rám zabírá zbytek výšky (*).
<frameset rows="100, *, 10%">
<frame name="hlavicka" src="hlavicka.html">
<frame name="obsah" src="uvod.html">
<frame name="patka" src="patka.html">
</frameset>

frame

Rám. Vymezuje prostor pro načtení jiné stránky. Každý <frame> je vložen v elementu <frameset>, jenž mu udává rozměry pro zobrazení. Nepárový tag.

Atributy tagu <frame>
Atribut Význam Hodnoty
src zobrazovaná stránka URL
name jméno rámu pro zacílení odkazů jméno rámu
scrolling umožnění rolování (zobrazení lišt) auto | no | yes
noresize znemožnění šoupání velikosti rámů myší bez hodnoty
marginheight vertikální prázdný okraj rámu pixely
marginwidth horizontální prázdný okraj rámu pixely
frameborder zda zobrazit rámeček yes | no | 0 | 1
bordercolor barva rámečku barva

Příklady vizte výše u framesetu.

noframes

Alternativní obsah pro vyhledávače. Některé prohlížeče a vyhledávače nechápou rámovou strukturu, v těch se pak zobrazí obsah elementu <noframes>.

<noframes> se má vyskytovat v elementu <frameset>, ale funguje i mimo něj. Element <noframes> může obsahovat libovolný obsah včetně tagu <body>. Je zvykem dávat tam stručný obsah stránek s odkazem na nerámovanou verzi. <noframes> nemá žádné atributy kromě obecných.

Příklad: 
<frameset ...><frame ...><frame ...>
<noframes>Tento text se zobrazí ve výsledcích vyhledávačů ... </noframes>
</frameset>

Poznámka: fakt tam nepište "Tato stránka používá rámy, ale váš prohlížeč je nepodporuje." Fakt to nedělejte, je to pakárna. Lepší je tam napsat "Tato stránka je o koních a kočkách." Ideálně tam napište samé, co je v meta description. Tenhle text z <noframes> se totiž vypisuje jako popisek ve vyhledávačích.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.