Verze HTML

Jazyk HTML se vyvíjí ve dvou cestách:

Zatímco teoreticky ideální by bylo, kdyby vývoj šel podle specifikací, ve skutečnosti se vývoj prakticky užívaného HTML ubírá téměř výhradně cestou druhou, totiž podle toho, co zvládnou prohlížeče.

HTML jedna

Původní jazyk HTML vymyslel Tim Berners-Lee v roce 1990 spolu s koncepcí www, tedy World Wide Webu. Tehdy to byl prostě jazyk HTML a neměl žádné číslo verze, ačkoli by se dal označit jako jednička.

V původním HTML bylo jenom pár nejdůležitějších značek, které si svou funkci v naprosté většině udržely dodnes. Tehdejší prohlížeč se jmenoval WoldWideWeb a podporoval jej (přirozeně) plně.  Později vznikaly další prohlížeče, které HTML uměly zobrazovat.

HTML 2.0

Potřebám internetové komunikace primitivní prohlížeče se základním HTML nestačily, a tak si výrobci prohlížečů v následujících letech původní jazyk HTML sami rozšířili. V roce 1994 byl vydán standard HTML 2.0, který v zásadě podchycoval standard de facto, určený tím, co uměly tehdejší prohlížeče.

HTML 2.0 (odkaz na specifikaci HTML 2.0) obsahuje navíc zejména formuláře a většinu funkčních tagů má tak, jak je známe dnes.

HTML 3.0

Velmi ambiciózní verze na svou dobu. Vznikla, ale nebyla podporována prohlížeči. Odešla do zapomenutí.

HTML 3.2

Vrchol barev, tabulek a pozadí stránek. Osekaná verze 3 s označením 3.2 se dočkala dvou výborných implementací. Jednak to byl Netscape Navigator 3 a po čase Internet Explorer 3. Netscape Navigator už měl i slušnou podporu javascriptu, ale vůbec ještě nepracoval s CSS styly. HTML 3.2 se začalo používat kolem roku 1995 a v běžném použití bylo k vidění u nových prací až někam k roku 2005. HTML 3.2 ještě vůbec nepočítá s CSS, takže obsahuje hodně formátovacích značek a celkem pokročilou práci s tabulkami. Při práci s verzí HTML 3.2 se autoři stránek naučili, že nezáleží na tom, co definuje norma, ale že jde o to, co podporují prohlížeče.

HTML 4.0

První verze jazyka, která se snažila výrazně zjednodušovat. Byla brzo nahrazena verzí 4.01

HTML 4.01

Přišla tuším v roce 1997. Kromě několika nových tagů (div, span, pokročilejší tabulky) přinesla zjednodušení v tom, že jasně deklarovala oddělení smyslu a vzhledu. Verze HTML 4.01 plně počítala s tím, že existují kaskádové styly (CSS), takže označila formátování prvků přímo v HTML za zastaralé. Ovšem autoři webů si brzo zvykli pracovat s takovou kombinací HTML 3.2, 4.01 a CSS 1, kterou jim prohlížeče dovolovaly. A nutno říct, že jim toho dovolovaly hodně, v podstatě všechno. Od roku 1999 v podstatě dodnes tedy může autor použít cokoli a prochází mu to.

HTML 4.01 sama deklarovala, že se HTML už nebude dál vyvíjet. HTML mělo být nahrazeno jazykem XHTML. Mňo, mně se takový nápad nelíbil už tenkrát. Ale byl to velmi sexy nápad.

(Omluva: měl jsem tu dlouho chybu, když jsem mylně uváděl HTML 4.1.)

XHTML 1.0

První verze jazyka XHTML, dokončená v roce 2000, byla pouhým přenesením již existujících HTML značek z verze HTML 4.01 do standardů XML tak, aby vyhovovaly normě XML. To znamená uzavírat tagy, psát tagy malými písmeny, povinné hodnoty atributů a podobně. Konkrétní rozdíly mezi HTML a XHTML popisuju jinde.

Prohlížeče se ke XHTML stavěly různě. Některé na XHTML používaly (a stále používají) parser na HTML. Jiné používají XML parser nebo se chovají různě podle toho, s jakým mime typem soubor na klienta dorazí.

Já jsem ideu XHTML nikdy moc rád neměl. Striktní XML (a tedy i XHTML) se hodí tam, kde si povídá program s programem. HTML. Za hlavní slabinu XHTML jsem považoval to, že oproti HTML 4.01 nepřinášelo pro autory žádné další možnosti.

XHTML 1.1

XHTML 1.1 definitivně vyházelo z XHTML 1.0 to, co bylo už ve verzi 1.0 označeno za nedoporučené. Takže teď to bylo v XHTML 1.1 už i zakázané. Hlavně šlo o zavržené atributy jako třeba font, čímž byl vytyčen cíl faktického odtržení obsahu (měl zůstat v XHTML) od formy (ta se musí přesunout do CSS).

XHTML 1.1 zůstalo spíš krásným cílem než užitečným nástrojem. V praxi autory nic nenutilo XHTML 1.1 používat a ti, kteří tak činili, měli více důvodů náboženských než praktických.

XHTML 2.0

XHTML 2.0 byla úplná úchylárna. Rušily se další tagy, ale přidávaly se i některé nové. Tato verze naštěstí nebyla hlavními prohlížeči implementována. Píšu naštěstí, protože by to byl jenom zmatek.

Body zlomu ve webdesignu

Specifikace HTML a XHTML se zastavily na začátku 21. století a dál se nevyvíjely. Vývoj webdesignu se nadále točil kolem CSS. CSS vyšlo ve verzi 1, 2 a postupně i 3. Celou dobu šlo ale hlavně o to, které prohlížeče co z CSS zaimplementují. Zajímavé byly dva typy událostí:

Důležitější událost byla to vymizení prohlížeče. Ačkoli svou podstatou nebyla bodem v čase, takže se o ní nepsaly oslavné články, šlo vždycky o radostnou věc. Znamenalo to, že lze nyní používat nějaký postup, který ten starý prohlížeč neuměl. Vývoj webdesignu byl řízen zejména mizením starších prohlížečů.

Jako první zmizel Netscape Navigator 3, který neuměl styly. Pak zmizel IE 3, který sice styly uměl, ale jenom ty základní. Po mnoha letech naštěstí zmizel Netscape Navigator 4, který dělal strašné problémy, a dál se (také naštěstí) nevyvíjel. Vymizení IE 4 byla taky velká radost, v roce 2008 zmizely pětkové prohlížeče (hurá) a momentálně (2010) se chystáme, až oslavíme vymizení IE 6, i když to bude asi ještě rok trvat.

HTML 5

V roce 2008 se začalo uvažovat o nové verzi HTML. Agónie XHTML už byla tou dobou zřejmá i pravověrným. Myslím, že v roce 2010 se můžeme těšit na novou verzi HTML. Psát v ní stránky ale budeme moci až poté, co vymizí všechny prohlížeče, které ji nebudou podporovat. V praxi půjde hlavně o prohlížeče Internet Explorer 7 a 8, protože Firefoxy, Opery a další prohlížeče se umějí aktualizovat rychleji.

HTML ve verzi 5 by měla obsahovat některé nové tagy. Konečně by v ní měly být tagy pro prvky stránky, jako je hlavička nebo patička, či třeba tagy pro video nebo vektorovou grafiku.

V roce 2010 skutečně začaly prohlížeče celkem solidně HTML 5 podporovat (nebo o tom aspoň vydávat tiskové zprávy). Teď už bude stačit počkat asi čtyři nebo pět let, až zmizí prohlížeče, které HTML 5 nepodporují, a budeme moci HTML 5 směle používat!

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.