HTML fosílie 4/6 - NOBR

HTML tag NOBR je párová značka, která říká, že se v obsahu nesmí zalomit řádek. Oproti minulým dílům HTML fosílií je tag <nobr> stále relativně známý a užívaný. Příklad:

<nobr>tento text se nesmí zalomit na dva řádky</nobr>

V HTML stránkách se text, který se na šířku nevejde do svého prostoru (například okna), může zalomit na více řádků. To je normální chování. Existují řídké případy, kdy se takové zalamování nehodí.

V nových normách HTML jazyka je tag nobr vypuštěn. Stejné funkčnosti se může dosáhnout pomocí CSS stylu white-space s hodnotou nowrap:

<style>
.nezalomit {white-space: nowrap;}
</style>

Jenomže to není tak jednoduché. Prohlížeč Internet Explorer 5.0, který má dnes stále kolem osmi procent Čechů, CSS styl white-space: nowrap prostě nepodporuje. Kodér stránky má čtyři možnosti:

  1. Použít zastaralý tag <nobr> - je to nejjednodušší,
  2. nebo použít zápis stylem white-space a riskovat, že se na to podívá někdo v IE 5.0 a text se mu zalomí.
  3. Místo mezer se v inkriminovaném textu použijí pevné mezery &nbsp;. To ale nejde vždy a text navíc může obsahovat spojovník -.
  4. Prvku se nastaví výška a co se zalomí, je skryto přes styl overflow: hidden. Nelze použít vždy.

Osobně doporučuji hlavně navrhovat stránky tak, aby se texty mohly svobodně zalamovat. Kdo ale dostává už dané grafické předlohy a má tvrdohlavé nadřízené, v dnešní době tag <nobr> stále ještě občas potřebuje.

Publikováno 1. října 2004

Článek je původně z weblogu

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Články Katalog zdrojů SEM SEO

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.