Table-layout

CSS vlastnost table-layout určuje způsob výpočtu šířky buněk.

table-layout
hodnoty způsob výpočtu rozměrů buněk tabulky
auto šířky buněk se počítají podle jejich obsahu
fixed respektují se zadané šířky buněk

Lze zadávat pouze pro tabulku (tag <table>).

Hodnota table-layout: auto znamená počítání postaru a je to totéž, jako table-layout nezadat vůbec. Při výpočtu šířky buněk a sloupců je brán ohled na obsah buněk, zadané rozměry jsou respektovány pouze zčásti. Algoritmus výpočtu šířky buněk je velmi komplikovaný a prohlížeč od prohlížeče to dělá trochu jinak. Prohlížeč čeká na natažení celé tabulky a tabulku vykreslí až ve chvíli, kdy je celá stažená.

Hodnota table-layout: fixed zohledňuje (a většinou respektuje) zadané rozměry buněk prvního řádku tabulky. Z něj vypočítá šířky sloupců. Na rozměry buněk dalších řádků nebere ohled. Díky tomu může tabulku vykreslovat rychleji. V praxi nemusí čekat na dotažení celé tabulky a vždy několik řádků vykreslí najednou (v Internet Exploreru 6 naměřeno po sedmi řádcích). Aby table-layout dobře fungoval, je potřeba zadat tabulce šířku.

Opera 7 kreslí tabulky po řádcích vždy.

Podpora

Podpora vlastnosti table-layout
Prohlížeč Podpora ve verzích Poznámka
Internet Explorer 5.5, 6  
Mozilla (Firefox, Netscape 6+ atd.) všechny verze  
Opera 5, 6, 7 MP uvádí nespecifikované chyby u verze 5
Chrome ano  
IE 5 / Mac ne  

Příklady

Příklad rozdílů hodnot table-layout obsahuje kódy tabulek, které se liší jenom v drobnostech a lze je dobře porovnávat.

Vlastnosti table-layout: fixed a border-collapse: collapse

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.