Word-wrap = overflow-wrap

CSS vlastnost word-wrap se nově jmenuje overflow-wrap, jde o synonyma. Zápis overflow-wrap dlouho nefungoval v Exploreru. Doporučuji používat novější overflow-wrap.

Overflow-wrap umožňuje zalomit dlouhé slovo tak, aby nepřelezlo okraje řádku, a tak nerozbilo design stránky. Vhodné je to zejména do různých menu nebo do tabulek. Při použití hodnoty overflow-wrap: break-word se slovo, které by se nevešlo na řádek, ukončí a bez spojovníku pokračuje na dalším řádku.

overflow-wrap, word-wrap
hodnoty zalamování dlouhých slov
normal každé slovo je jen na svém řádku, ať je jakkoli dlouhé
break-word pokud by se dlouhé slovo nevešlo na řádek, rozdělí se přes více řádků
break-all každé slovo u pravého konce řádku, které by se normálně raději přeneslo na další řádek, se zalomí přesně na pravém konci a zbytek se přesune na další řádek
anywhere (nová hodnota 2020) každé slovo se může zalomit kdekoliv. Podobné break-all, ale navíc žádné slovo nebrání zúžení obsahu na minimum (užitečné při použití width: min-content).

Podobného efektu rozdělení dlouhého slova se dá dosáhnout toho, že doprostřed slova vložím tag <wbr>, který dovolí na daném místě slovo zalomit, je-li potřeba . Ovšem nejde to automaticky, čímž <wbr> ztrácí krásu.

Příbuzná je vlastnost Word-break, která hodnotou break-all umí nastavit, že se libovolné slovo zalomí po libovolném znaku, je-li potřeba.

Očekávám, že word-wrap nemusí dobře fungovat u prvků, kterým je nějakým způsobem přenastaveno overflow. Také nefunguje na buňky tabulek, pravděpodobně protože ty si šířky počítají ze svého obsahu. Řešením je nastavení table-layout: fixed u prvku table.

Pro východoasijské jazyky se lámání slov může řídit také CSS vlatností line-break.

Podpora

Podpora vlastnosti word-wrap a overflow-wrap
Prohlížeč Podpora ve verzích
Internet Explorer a Edge word-wrap od 5.5
Internet Explorer a Edge overflow-wrap nepodporuje
Mozilla všechny verze
Chrome (Opera) všechny verze

Podle mých zkušeností vlastnost word-wrap nefunguje v tabulkách, které nemají nastaveno table {table-layout: fixed;}.

Příklady

<p style="word-wrap: break-word; width: 180px; outline: 1px solid gray;">
word-wrap: break-word; Tohle je nějaký delší text s dlouhatananáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááánským slovem. Dlouhé slovo se zalomí a ostatní se chovají normálně.
</p>

Výsledek kódu:

word-wrap: break-word; Tohle je nějaký delší text s dlouhatananáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááánským slovem. Dlouhé slovo se zalomí a ostatní se chovají normálně.

 

Test vlastnosti word-wrap

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.