FrontPage 2000

Okraje a pozadí

Okraje a pozadí jsou ve FrontPage 2000 chápány jako vlastnosti odstavce (dají se též aplikovat na tabulku, buňku, obrázek nebo oddíl). Stačí mít kurzor na odstavci, který chcete orámovat či podbarvit, a dát příkaz z menu Format - Borders and Shading. Dialog má dvě karty -- Borders (okraje) a Shading (pozadí).

Karta Borders příkazu Borders and Shading

Rámečky odstavců

Definování okrajů je poněkud neobvyklé klikání. Vyberte si styl čáry (ve sloupečku Style) včetně barvy a šířky, načež jej aplikujte kliknutím na čtverečky v pravé části dialogu (oblast Preview). Čtverečky pro jednotlivé strany jsou rozmístěny hodně debilně, ale podle slabé čárečky poznáte, ke kterému okraji se vztahují.

Styl čáry se dá zvolit různě (plný, tečkovaný atd.), ale ne všechny volby fungují ve všech prohlížečích. Například Internet Explorer čárkované a tečkované rámečky (dashed a dotted) zobrazuje plně (až verze 5.5 to dělá správně).

solid plná čára
dotted tečkovaná
dashed čárkovaná
double dvojitá
groove různé druhy
stínování
ridge
inset
outset

Pár doporučení

Rámovat odstavce není běžné, možná protože to málokdo umí. V textu by měly být orámovány pouze odstavce zvláštní důležitosti, obzvlášť vhodné je to u obtékaných nebo absolutně pozicovaných bloků.

Rozhodně neaplikujte rámečky na prostý text.

Osobně s oblibou používám horní rámeček odstavce pro logické oddělení od předchozího textu namísto čáry, například u nadpisů.

Padding -- vnitřní okraj

Aby se text nebo prostě obsah odstavce nelepil na rámeček, existuje tzv. vnitřní okraj -- padding. Dá se nastavit pro každou stranu zvlášť. Rozdíl mezi marginem (vnějším okrajem) a paddingem (vnitřním) je ten, že je mezi nimi rámeček (border) a pod paddingem se vykresluje pozadí.

 Model vlastností margin, border a padding

Hodnoty zadávané v dialogu jsou pixely, ale můžete zadat i procenta, milimetry nebo body (mm, pt).

Pozadí odstavce

Na druhé kartě Shading dialogu Borders and Shading se nastavuje pozadí odstavce. Do pozadí se dá vložit jak barva, tak obrázek.

Karta Shading z dialogu rámování a pozadí odstavce

Barvy pozadí

Background color znamená barvu pozadí. Foreground color je barva popředí, čili obvykle písma (je to velmi podobné deklaraci barvy fontu s tím rozdílem, že nyní je to vlastnost odstavce). Barvy se vybírají obvyklým způsobem.

Obrázek na pozadí

V Background picture se vybere obrázek. Nemusí začínat v levém horním rohu, ale dá se zarovnat pod text přesně, jak budu chtít. Umožňují to Vertical a Horizontal position. Tam se dá kromě přednastavených hodnot zadat i počet pixelů zleva a shora nebo procenta. Ale bacha, nespoléhejte na to, některé prohlížeče to neumějí!

Políčko Repeat určuje, zda a jak se bude obrázek na pozadí opakovat. K dispozici je jak zakázání opakování, tak hodnoty x-repeat a y-repeat pro opakování pouze ve směru jedné osy. Taky jenom některé prohlížeče.

Attachment se u odstavců použije málokdy, protože nerolují -- říká to, zda při rolování odstavce bude pozadí stát nebo rolovat s textem. Mnohem častěji se tato volba používá v jiném dialogu -- pozadí stránky.

Pár tipů o pozadí odstavců

Pozadí neodstavce

Když chcete přidělit pozadí něčemu jinému než odstavci (třeba kusu textu), musíte si přepnout do HTML zobrazení a udělat to ručně. Obalte text tagy <span> a </span>, přičemž přidejte CSS deklaraci pozadí: <span style="background-color: red">červený text</span>. Je možno použít všech možných vlastností (viz níže).

HTML výstup

Všechno v dialogu Format - Borders and Shading je děláno pomocí CSS stylů, které se vkládají jako atribut style tagu p:
<p style="CSS-vlastnost: hodnota">

Název ve FrontPage Význam CSS vlastnost Možné hodnoty
Borders Style Styl rámečku border-style solid
dotted
dashed
double
groove
ridge
inset
outset
Borders Custom Styl rámečku pro jednotlivé strany border-top-style
border-left-style
border-bottom-style
border-right-style
Border Box Styl rámečku pro všechny strany dohromady border styl, barva, šířka
Padding Vnitřní okraj padding-top
padding-left atd.
šířka okraje
Background color Barva pozadí background-color barva
Foreground color Barva textu odstavce (popředí) color barva
Background picture Obrázkové pozadí background-image URL('soubor.gif')
Vertical position Umístění pozadí vertikálně backgound-position: první hodnota top, center, bottom, délka, procento
Horizontal position Umístění pozadí horizontálně backgound-position: druhá hodnota left, center, right, délka, procento
Repeat Opakování pozadí background-repeat none, x-repeat, y-repeat, repeat
Attachment Chování pozadí při rolování background-attachment scroll, fixed

Kdyžtak mrkněte na popis všech CSS vlastností a hodnot.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.