Účinnost grafické webové reklamy

aneb proč ještě existují bannery

Co se dá měřit - Jak si myslíme že reklama působí - Projekt Sodor - Historie internetové reklamy - Jak se bannery snaží působit - Čím bannery přitahují - Jak se měří reklama

Co se dá měřit

  1. zobrazování
  2. klikání

Výsledkem je stále se zhoršující click-rate, to je poměr prokliknutí ku zobrazením.. Lidé na bannery už moc neklikají.

Co se nedá měřit

Jak si myslíme, že reklama působí

Projekt Sodor

Proběhl v Česku na jaře 2000

1,39 se může zdát málo, ale je to dvakrát víc, než počet prokliknutí (0,75), navíc šlo o velmi krátkou kampaň. Prostě se dokázalo, že reklama na Internetu je účinnější, než ukazuje click-rate nebo click-through-rate.

Historie grafické internetové reklamy

Zpočátku byli Internetem všichni nadšení. Na netu bylo málo zajímavého obsahu, a tak lidi klikali na každou blbost. Mimo to se zjistilo, že oslovení zákazníka je velmi interaktivní: když chce vědět podrobnosti, tak si klikne.

Účinnost internetové reklamy se měřila pomocí click-rate, což je poměr prokliků přes reklamu ku počtu zobrazení reklamy. Click-rate neustále klesal od původních asi 10% po dnešní průměrné tři promile (psáno 2002).

Mimo jiné se zjistilo, že lidé na reklamy ani moc nekoukají a na stránce je ignorují. Říká se tomu Banner Blindness, bannerová (reklamní) slepota.

Jak klesal click-rate, mnozí si to vyložili tak, že internetová reklama přestává být účinná. To je špatný závěr. Dnes zadavatelé reklamy začínají chápat, že se Internet stal výborným místem pro propagaci značky prostě jenom proto, že uživatelé vnímají reklamy podvědomě.

Podstatně se také rozšířila internetová populace. Internetové stránky navíc dokážou docela dobře zacílit reklamní sdělení, protože na odlišné stránky chodí odlišní lidé. To je výhoda např. proti televizi nebo billboardům: televizní sdělení vidí i ti, které moc neosloví.

Jak se bannery snaží působit

Jsou vlastně tři druhy reklamních bannerů z hlediska toho, čeho se snaží dosáhnout

Bannery propagující značku nejsou zatím moc rozšířené, ale očekávám, že jejich podíl poroste. Obsahují většinou nějaký hezký obrázek a jednoduché sdělení ve tvaru URL. Často pouze doprovázejí nebo podporují kampaň v jiných médiích.

Bannery akční obsahují většinou nějaké animované textové sdělení větu po větě stále dokola. Podle mého názoru předání sdělení nefunguje tak, jak si autoři takových bannerů myslí. Uživatel totiž s vysokou pravděpodobností začne sdělení číst odprostředka, často zahlédne pouze část sloganu.

Falešná klikátka jsou způsob, jak si nahonit click-rate. Vzbuzují v (nezkušeném) uživateli dojem, že kliknutí nezpůsobí přechod na jinou stránku. Uživatel si klikne a dostane se na stránku, kam rozhodně nechtěl a okamžitě odchází. Click-rate je vysoký, efekt však záporný.

Čím bannery přitahují

Lidé více věnují pozornost bannerům, které (v tomto pořadí) obsahují:

  1. tvář člověka
  2. obrázek zvířete
  3. komixové bubliny
  4. něco překvapivého
  5. pohyb

Nebude to mít něco společného s evoluční psychologií? Všimněte si ale, že pohyb je až na pátém místě. A barva skoro nemá vliv.

Co činí bannery úspěšnějšími

Malá datová velikost. Čím jsou datově menší, tím dříve se zobrazí a tím déle je člověk vidí. Studie to prokázaly.

U složitějších skriptových formátů je důležité, aby šly nějak vypnout (ideálně křížek). Pokud se uživateli podaří reklamu vypnout, vyvolá to v něm příjemný pocit, takže bude příště tutéž reklamu vnímat pozitivně. Prosím nemyslím tím pop-up okna, to je každopádně ztělesněné zlo :-).

Čím bannery odpuzují

Některé skriptové reklamní formáty jsou natolik vlezlé, že v uživateli vyvolávají místo dobrého pocitu pocit negativní. Jde o příliš rychlé animace, problikávání kontrastních barev, překrývání čteného textu a nemožnost je vypnout.

Jak se měří grafická reklama

Jsou dvě zásadně odlišné cesty na zjišťování návštěvnosti stránek a bannerů:

Zatímco log soubory jsou velmi přesným podkladem pro zjišťování návštěvnosti stránky, automatická počitadla reklamních systémů jsou používanější pro vyhodnocování reklamy, protože se (narozdíl od logů) nemusejí složitě analyzovat a mnohem hůře se falšují.

Následuje výčet pojmů souvisejících s měřením účinnosti internetové reklamy:

Ad Request
Žádost o zaslání banneru (to "Ad" znamená reklama, request je žádost). Dá se dobře měřit.
Ad Requests
Počet žádostí o zaslání banneru. Tento počet si počítá reklamní server.
Click
Kliknutí na banner. Nemusí to ještě znamenat prokliknutí, protože uživatel se nakonec na inzerované stránky vůbec nemusí dostat (stornování, chyba při přenosu apod.).
Click-through
Prokliknutí. Uživatel kliknul na banner a dostal se na stránky klienta.
CPM, CPT
Cena za tisíc zobrazení banneru (cost per mile nebo cost per thousand). V českých poměrech se pohybuje od 8 do 500 korun.
CR, Click Rate
Poměr kliknutí vůči zobrazením. CR = clicks / impressions. Dá se dobře měřit.
CTR, Click-through Rate
Poměr úspěšných kliknutí ku zobrazení banneru. Bývá nižší než CR, protože některá kliknutí na cílový server nedorazí (přibližně 10%). Efektivita prokliknutí (CTR Efficiency) je CTR / CR a pohybuje se kolem 90%.
Impression
Zobrazení banneru. Banner nemusí být shlédnut (třeba když je v patičce).
Impressions
Počet zobrazení banneru, obvykle za měsíc nebo za týden na celém serveru. Kvůli technickým problémům bývá menší než Ad Requests, protože některé vyžádané bannery se prostě nezobrazí.
Hit
Jakýkoliv požadavek klienta na server. Dá se dobře měřit, ale je k ničemu.
Page Request
Klient žádá od serveru stránku. Dá se dobře měřit.
Page View
Zobrazení stránky.
Page Views
Počet zobrazení stránek za určité období na jednom serveru. Kvůli technickým problémům bývá Page Views < Page Requests
Reach, rozsah
Počet unikátních uživatelů, kteří shlédli reklamní sdělení. Dá se špatně měřit.
Shlédnutí
Má souvislost s Impression. Ne každé zobrazení banneru (impression) ale uživatel vidí, proto je počet shlédnutí menší než impressions. Dá se špatně měřit.
Unique Host
Jedinečná IP, ze které uživatel přistoupil na stránku. Mnoho uživatelů může ale mít stejnou IP (velké sítě). Na druhou stranu se jeden (modemový) uživatel může každý večer jevit pod jinou IP adresou (tu přiděluje DHCP server poskytovatele).
Unique Hosts
Počet unikátních IP za určité období. Protože jedna IP může znamenat více uživatelů a jeden uživatel může mít více IP adres, absolutní vypovídací hodnota Unique Hosts je nízká. Dá se ale dobře měřit, a tak je to oblíbená veličina.
Unique Visitor
Jedinečný návštěvník. Pro zjednodušení se považuje za Unique Visitor přístup z jednoho počítače (ne nutně od jednoho člověka). Nedá se dobře měřit (leda pomocí cookies), ale nelze jej zaměňovat za Unique Host, což je IP adresa.
Unique Visitors
Počet jedinečných uživatelů (počítačů) za určité období.
View Time
Doba prohlížení stránky, možná přesněji doba práce se stránkou. Pro účinnost reklamy je velmi zajímavá. Bývá delší na stránkách, kde uživatel něco dělá (psaní mailu, sms brány, chat). Přestože se dost špatně měří, hodně se s ní operuje. Není mi jasné, zda se myslí doba, po kterou je stránka prohlížena, nebo doba, po kterou je někde otevřena (třeba i v pozadí).
Visit
Návštěva serveru. Vstup uživatele na první stránku serveru.
Visits
Návštěvy serveru. Určuje, kolikrát se nějaký uživatel na stránku podívá v daném čase. Pro reklamu jde o naprosto nejdůležitější údaj, který je ale téměř neměřitelný. V praxi se odhaduje různými metodami.

Použitý zdroj: Petr Stuchlík, Martin Dvořáček, Reklama na Internetu, Grada Publishing 2002, str. 109 - 118.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.