FrontPage 2000

Nabídka Format

Zkoušejte

Osobně si myslím, že desetkrát rychlejší než čtení návodů je osahání. Prostě si zkuste, jak co funguje.

O menu

Některé méně používané příkazy nejsou vidět. Podržte myš na nabídce trochu déle (nebo najeďte nad takovou dvojdolní šipku), pak se objeví všechny.

Nabídka Format funguje plně jen v normálním zobrazení stránky.

Základem je mít označený text, který chci měnit, nebo kurzor ve správném odstavci.

Podobnost s Wordem

Kdo pracuje v Microsoft Wordu, ten si musí všimnout zásadní podobnosti formátovací nabídky Wordu a FrontPage. Osobně si myslím, že bylo přenesení nabídek příliš násilné, protože FP dialogy mnohdy nesmyslně obsahují vzájemně nepodobné věci, jenom protože ve Wordu jsou v jednom příkazu.

Na druhou stranu taková podobnost určitě leckomu usnadní práci.

Příkazy nabídky Format

Název v nabídce Format Označení příkazu Co to dělá Vztahuje se na Používat?
-- 0 ++
Font Písmo Nastavení druhu (fontu), řezu a velikosti písma. Nastavení barvy. Efekty typu přeškrtávání, horní index. Prokládání znaků. výběr textu +
Paragraph Ostavec Zarovnání, horizontální a vertikální okraje (margin), odsazení první řádky, prokládání slov, výška řádku.  odstavec s kurzorem +
Bullets and Numbering Odrážky a číslování Obrázková odrážka, druh odrážky nebo číslování. odstavec s kurzorem +
Borders and Shading Rámečky a pozadí Druh, síla, barva rámečku odstavce, vnitřní okraje (padding).
Pozadí odstavce, barva, obrázek pozadí, pozice obrázkového pozadí. 
odstavec s kurzorem, 
obrázek
+
Position
(Wrapping)
Obtékání a pozice  Obtékání odstavce.
Absolutní pozice objektu, posouvání (relativní).
odstavec s kurzorem, obrázek, tabulka -
Dynamic HTML Effects Dynamické efekty Animování kousků textu pomocí skriptů a absolutního pozicování. výběr textu špatně udělané!!!
rozhodně nepoužívat
Style Styl Automatická definice vzhledu částí stránky, vytvoření interního stylopisu celá stránka +++
Style Sheet Links Link na CSS soubor Automatická definice vzhledu více stránek podle CSS definice, linkování externího CSS souboru. celá stránka nebo web ++++!!!
Theme Motiv (téma) Zformátování celé stránky nebo celého webu podle určitého motivu, změna motivu. celá stránka nebo web -
Shared Borders Sdílené okraje Nastavení okrajů aktuální stránky nebo celého webu. celá stránka nebo web ---
Page Transitions Přechody Veselé efekty při zjevování a mizení stránky. celá stránka -
Background Pozadí a barva okazů Barva pozadí, textu, barvy odkazů, obrázek na pozadí celá stránka 0
Remove Formatting Odstranění formátu Převedení šíleného textu na normální text  výběr ++
Properties Vlastnosti Zobrazí upravovatelné vlastnosti objektu, zpravidla Font výběr  

Nástrojová lišta

Druhý pruh tlačítek obsahuje nástroje, kterými se nejčastější formátovací akce dají udělat rychleji.

Remove Formating

Velmi užitečný příkaz umožňuje odstranit veškerý formát z označeného textu. Odstraněny budou:

Odstraněny nebudou:

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.