CSS

Kaskádové styly

Podsekce:

Přehled CSS vlastností a hodnot

Abecední seznam CSS vlastností

Příklady na CSS

Základní kurz CSS

Úvod do CSS stylů, proč a k čemu používat styly

Strukturování textů je nutný předpoklad pro efektivní stylování (možno přeskočit)

CSS prakticky, různý zápis stylopisů, tag <style>, příklad tagu link:

<link rel="stylesheet" href="soubor.css">

Kaskádové styly, přehled vlastností CSS, klíčová stránka s vyčerpávajícím přehledem. Tabulky s příklady, informace o podpoře v prohlížečích.

Třídy a identifikátory, odlišení různých prvků dokumentu - class a id

Délkové jednotky v CSS - px, pt, em, ex, in, cm, procenta

Zápis všech stran najednou pro vlastnosti border, margin a padding

Módy prohlížečů už většinou nemusíte studovat. Stačí, když na začátek souboru napíšete <!doctype html> a zbytek není třeba řešit.

@media pravidla v CSS umožní zobrazit stránku různým způsobem na základě vlastností prohlížeče nebo zařízení, takže se třeba dá udělat styl stránky pro telefon.

Pro pokročilé

CSS pozicování umožňuje na stránce umístit cokoliv kamkoliv - position, left, top, bottom, right, z-index

Ořez a skrollování využívají vlastnosti overflov a clip na skrolování a skrývání moc velkých věcí.

Sloupce pomocí pozicování, praktický příklad pozicování - position, left, top, z-index

Různé barvy odkazů pomocí CSS, praktické použití tříd (class)

Různý styl v různých prohlížečích využívá chyb prohlížečů

Odlišné formátování tisku pomocí media=print a @media print

Dynamické (načítané) fonty - @font face, eot soubory

Pravidla kaskádování, kdy je která vlastnost silnější

Vše o pozadí - velmi obsáhlý rozbor problematiky

Obtékání v HTML a CSS

Vertikální centrování v CSS - Yuhůovo definitivní řešení + totéž anglicky

Další nové CSS vlastnosti, které teprve zkoumám

Tabulky a testy CSS

Použitelná písma - font-family

Uživatelská písma - font

Barvy v HTML - color, background-color

Změna kurzoru pomocí CSS v MSIE - cursor

Stylování seznamů - ul, ol, li

Internet Explorer 3 - podporované CSS vlastnosti

Další stránky s použitím CSS

Jak upravit vzhled blogu na lide.cz, nápověda pro lamy

Div a span, neutrální html tagy, důležité tagy pro CSS

Základy Dynamického HTML, jak stylované stránky rozhýbat po jejich načtení javascriptem

Obrázky na webu

Jak zdokonalit odkazy

Okraje objektů - margin a padding

Různé webové prohlížeče

Definice v HTML - dd, dt, dl

Odkazy na záložky

Sloupcovaný příklad

Vylepšení formulářů

Odkaz jako tlačítko

HTML tahák

CSS vlastnosti, hodnoty a příklady

Na této stránce jsou v pravém sloupečku odkazy na všechny rozumně použitelné CSS vlastnosti. Jsou tam místy možná chyby a nepřesnosti, prosím opravte mne.

CSS kaskádové styly

Kaskádové styly, přehled vlastností CSS je starší stránka, na kterou se časem už všechno nevešlo.

Seznam CSS vlastností - abecední přehled s vysvětlením a odkazy

CSS příklady, neuspořádaný seznam zde použitých CSS příkladů (css example).

Častý překlep: CCS je čerpací karta, CSS jsou kaskádové styly (Cascading Style Sheets).

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.