CSS

Kaskádové styly

Podsekce:

Přehled CSS vlastností a hodnot

Abecední seznam CSS vlastností

Příklady na CSS

Základní kurz CSS

Úvod do CSS stylů, proč a k čemu používat styly

Strukturování textů je nutný předpoklad pro efektivní stylování (možno přeskočit)

CSS prakticky, různý zápis stylopisů, tag <style>, příklad tagu link:

<link rel="stylesheet" href="soubor.css">

Kaskádové styly, přehled vlastností CSS, klíčová stránka s vyčerpávajícím přehledem. Tabulky s příklady, informace o podpoře v prohlížečích.

Třídy a identifikátory, odlišení různých prvků dokumentu - class a id

Délkové jednotky v CSS - px, pt, em, ex, in, cm, procenta

Zápis všech stran najednou pro vlastnosti border, margin a padding

Módy prohlížečů - vysvětlení, proč stránky vypadají jinak v Exploreru a jiných prohlížečích, a jak to opravit

Pro pokročilé

CSS pozicování umožňuje na stránce umístit cokoliv kamkoliv - position, left, top, bottom, right, z-index

Ořez a skrollování využívají vlastnosti overflov a clip na skrolování a skrývání moc velkých věcí.

Sloupce pomocí pozicování, praktický příklad pozicování - position, left, top, z-index

Různé barvy odkazů pomocí CSS, praktické použití tříd (class)

Různý styl v různých prohlížečích využívá chyb prohlížečů

Odlišné formátování tisku pomocí media=print a @media print

Dynamické (načítané) fonty - @font face, eot soubory

Pravidla kaskádování, kdy je která vlastnost silnější

Vše o pozadí - velmi obsáhlý rozbor problematiky

Obtékání v HTML a CSS

Vertikální centrování v CSS - Yuhůovo definitivní řešení + totéž anglicky

Další nové CSS vlastnosti, které teprve zkoumám

Tabulky a testy CSS

Použitelná písma - font-family

Uživatelská písma - font

Barvy v HTML - color, background-color

Změna kurzoru pomocí CSS v MSIE - cursor

Stylování seznamů - ul, ol, li

Internet Explorer 3 - podporované CSS vlastnosti

Další stránky s použitím CSS

Jak upravit vzhled blogu na lide.cz, nápověda pro lamy

Div a span, neutrální html tagy, důležité tagy pro CSS

Základy Dynamického HTML, jak stylované stránky rozhýbat po jejich načtení javascriptem

Obrázky na webu

Jak zdokonalit odkazy

Okraje objektů - margin a padding

Různé webové prohlížeče

Definice v HTML - dd, dt, dl

Odkazy na záložky

Sloupcovaný příklad

Vylepšení formulářů

Odkaz jako tlačítko

HTML tahák

CSS vlastnosti, hodnoty a příklady

Na této stránce jsou v pravém sloupečku odkazy na všechny rozumně použitelné CSS vlastnosti. Jsou tam místy možná chyby a nepřesnosti, prosím opravte mne.

CSS kaskádové styly

Kaskádové styly, přehled vlastností CSS je starší stránka, na kterou se časem už všechno nevešlo.

Seznam CSS vlastností - abecední přehled s vysvětlením a odkazy

CSS příklady, neuspořádaný seznam zde použitých CSS příkladů (css example).

Častý překlep: CCS je čerpací karta, CSS jsou kaskádové styly (Cascading Style Sheets).

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.